021-22343314

کد خبر: 39
تاریخ انتشار: 09:19:27 - 1396/10/24
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

تندیس های جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان به همراه هدایای نقدی و تقدیر نامه  تقدیم  ایده پردازان عزیز گردید.

شرح تندیس:

ستاره:ستاره ثریا

سر:حالت خاص سر برای این کاراکتر با الهام از هنر مدرن و به معنای اندیشه آزاد  و نامحدود جوان میباشد

بال:نماد تعالی و فکری

ردای بلند:به معنای نشان دهنده هویت ایرانی میباشد